Autodesk Revit. Laikančiųjų konstrukcijų projektavimas

Siūlome nuotolinius mokymus, kurių pagalba išmoksite panaudoti programos Autodesk Revit funkcijas ir galimybes laikančiųjų konstrukcijų projektavimo srityje.

Nuotolinius mokymus sudaro visų specializuotų kursų konstruktoriams mokymo medžiaga, tame tarpe:

- Laikančiųjų konstrukcijų modeliavimas;
- Metalo konstrukcijų projektavimas;
- Surenkamojo gelžbetonio konstrukcijų projektavimas;
- Monolitinio betono konstrukcijų projektavimas;
- Betoninių konstrukcijų armavimas.

Savarankiško mokymosi kursus KOGRA-360 sudaro nuoseklios ir tarpusavyje susijusios vaizdo pamokos. Video pamokos yra trumpos, bet pakankamai išsamios, ir leidžia vartotojui lengviau išmokti dirbti su trimačiu BIM redaktoriumi. Kiekviena video pamoka yra įgarsinta lietuvių kalba ir turi tekstinį aprašymą. Mokymo medžiaga pateikiama paprastai - nenaudojant specialių techninių terminų ir kompiuterinio žargono. Video pamokas galima sustabdyti reikiamoje vietoje, pakartoti visą pamoką arba konkrečią jos dalį. Iš viso mokymo medžiagą sudaro virš 250 temų su tekstiniu aprašymu ir virš 230 įgarsintų video pamokų.

Mokymo metu Jūs gausite visus mokymams reikalingus failus, šablonus, šeimų bibliotekas ir kt. Į online mokymus yra įtrauktos užduotys, kurias reikia atlikti ir nusiųsti įvertinti dėstytojui. Be to, kiekvieno mokymo skyriaus pabaigoje galima įjungti ir išspręsti testą, susijusį su šiame skyriuje išdėstytų pamokų temomis.

Šie nuotoliniai mokymai gali būti naudingi tiems konstruktoriams, kurie dėl vienos ar kitos priežasties negali atvykti į mūsų mokymo kursus Autorizuotame mokymo centre, tačiau norėtų išmokti dirbti su Autodesk Revit programine įranga.

Nuotoliniai mokymai naudingi tiek pradedantiesiems Autodesk Revit vartotojams, tiek ir jau dirbantiems su programa. Patyrę vartotojai atras tokių programos Revit galimybių, apie kurias net negalėjo pagalvoti!

Sėkmingai atlikusiems visas užduotis ir teisingai išlaikiusiems testus, išduodamas tarptautinis kompanijos Autodesk sertifikatas.

 

Mokymo kurso temos su video pamokomis:

Darbo pradžia su Autodesk Revit
- Kalbos versija
- Šablonų sąrašas
- Programos sąsajos nustatymas
- Dialogo langų išdėstymas
- Šablono pasirinkimas
- Matavimo vienetų nustatymas
Modelio komponavimas
- Lygiai
- Ašių tinklo sudarymas
- Ašių tinklo redagavimas
- Ašių tinklo anotacijos
Projekto geografinė padėtis ir orientacija
- Projekto geografinės padėties nustatymas
- Vaizdo orientavimas pagal tikrą šiaurę
- Projekto pasukimas į projektinę šiaurę

Laikančiųjų konstrukcijų modeliavimas
Laikančiosios sienos
- Sienų tipai
- Sienų pasirinkimas iš sąrašo
- Ilgio reikšmės įvedimo variantai
- Priklausomybės ir matmenys
- Daugiasluoksnės sienos. Sienų savybės
- Aplenkimas sluoksniais
- Medžiagos. Fizinių savybių priskyrimas medžiagoms
- Sienų sujungimų konfigūracijos pakeitimas
- Automatinio sienų sujungimo išjungimas
- Sienos padalinimas į detales (Creat Parts)
Pamatai
- Atskiri pamatai
- Pamatų pririšimas prie ašių tinklo
- Juostiniai pamatai
- Juostinių pamatų redagavimas
- Juostiniai pamatai po durimis ir langais
- Pamatinės plokštės
Laikančiosios kolonos
- Nešančių kolonų išdėstymas
- Nešančių kolonų išdėstymas architektūrinių viduje
- Pasviros kolonos
- Laikančiosios kolonos fizinio modelio savybės
- Laikančiosios kolonos analitinio modelio savybės
- Momentų simbolių atvaizdavimas
Laikančiosios sijos
- Sijų išdėstymas pagal ašis
- Lenktų sijų sudarymas
- Laikančiosios sijos fizinio modelio savybės
- Laikančiosios sijos analitinio modelio savybės
- Momentų simbolių atvaizdavimas
- Nuožulnių sijų modeliavimas
- Sijų sujungimai ir jų redagavimas
- Sijų sujungimas ir apipjovimas
- Vertikalus sijų išdėstymas
- Sijų žymėjimas
Sijų sistemos
- Sijų sistemos sudarymas ir redagavimas
- Kreipiančiosios sijos nurodymas
- Sijų sistemos nuožulnioje plokštumoje
- Sijų sistemos kraštinių redagavimas
- Sijų sistemos pašalinimas
Ryšiai
- Framing Elevation vaizdo sudarymas
- Pagalbinių plokštumų sudarymas
- Ryšių sudarymas
Fermos (Santvaros)
- Fermos sudarymas
- Fermos savybės
- Fermos prijungimas prie stogo ir perdangos
- Fermos profilio redagavimas
Perdangos
- Perdangos sudarymas
- Konsolės sudarymas perdangoje
- Angos sudarymas perdangoje
- Angos analitiniame modelyje
- Perdangos briaunų stiprinimas
- Nuožulnios perdangos
- Perdangų redagavimo instrumentai
- Kintamo skerspjūvio perdangos
- Daugiasluoksnės perdangos
Angos
- Angos išpjovimas sienoje
- Angos išpjovimas perdangoje
- Kiaurymių išpjovimas nešančiose kolonose

Metalo konstrukcijos
Regioniniai nustatymai
- Skerspjūvių, armatūros strypų ir medžiagų įkėlimas
Modelio komponavimas
- Šablono pasirinkimas
- Lygių sudarymas
- Ašių tinklo sudarymas
Laikančiųjų konstrukcijų modeliavimas
- Atskirų pamatų išdėstymas po kolonomis
- Kolonų išdėstymas ašių linijų susikirtimo taškuose
- Sijų išdėstymas pagal ašių linijas
- Sijos pradžios ir galo taško pakeitimas
- Elementų grafinio atvaizdavimo nustatymai
- Elementų kopijavimas per aukštus
- Kolonos savybių redagavimas
- Naujo vaizdo sudarymas (Framing Elevation)
- Nuožulnių sijų sudarymas ir kopijavimas
- Sijų sistemos sudarymas
- Sijų grafinis atvaizdavimas projekte
- Sijų sistemos sudarymas nuožulnioje plokštumoje
- Kolonų prijungimas prie nuožulnių sijų
- Ryšiai
- Kolizijų pašalinimas
- 2D/3D mazgų sudarymas
Laikančiųjų konstrukcijų sujungimas
- Sujungimų nustatymai
- Kolonos ir pagrindo tvirtinimo mazgo sudarymas
- Sujungimo "kolona-pagrindas" kopijavimas
- Sijų sujungimas "Splice Joint"
- Tvirtinimo „kolona-sija“ sudarymas
- Sujungimo „kolona-sija“ kopijavimas
- Sujungimas "sija-kolona-sija" Through Plate
- Sujungimas "sija-sija" Clip angle
- Sujungimas "Tube connection with sandwich plates"
Specialūs vaizdai
- 3D mazgas
- Perkelti vaizdai
- Graphical Column Schedule sudarymas

Gelžbetoninės konstrukcijos
Surenkamas gelžbetonis
- Ašių ir lygių sudarymas
- Gelžbetoninių kolonų išdėstymas
- Pamatų išdėstymas
- Denginio sijos
- Skersinės denginio sijos
- Fachverko kolonos ir jų pamatai
- Pamatinės sijos
- Pokraninės sijos
- Gelžbetoninės denginio plokštės
- Išorinės sienos
- Vartai
- Juostinis įstiklinimas
- Grindys
- Nuogrinda
- Stogas
- Pastato zonos
- Pamatų ir pamatinių sijų planas
- Kolonų ir pokraninių sijų planas
- Stogo planas
- Fasadų vaizdai
- Detalizacijos vaizdai

Monolitinis gelžbetonis
- Monolitinio gelžbetonio konstrukcijos sudarymo praktinis darbas

Armavimas
- Armavimo parametrai
- Apsauginio sluoksnio priskyrimas elementui
- Vaizdų paruošimas armavimui
- Armatūros skersinių strypų išdėstymas
- Armatūros strypų išdėstymo plokštumos
- Pririšimas prie apsauginio sluoksnio
- Armatūros strypo eskizo sudarymas
- Armatūros keliose plokštumose eskizo sudarymas
- Pamato armavimas, panaudojant Revit Extensions
- Surinkimų sudarymai
- Surinkimų brėžiniai
- Surinkimų redagavimas
- Armatūros strypų rinkinio išdėstymas
- Kolonos armavimas, panaudojant Revit Extensions
- Sijos armavimas, panaudojant Revit Extensions
- Kintamo skerspjūvio perdangos armavimas
- Armatūros strypų rinkinio atvaizdavimas modelyje
- Armatūros strypo prailginimas
- Perdangos plokštės ploto armavimas
- Trajektorijos armavimas
- Ploto armavimas gamykliniais armatūros tinklais
- Armavimas atskirais gamykliniais armatūros tinklais

Apkrovos ir analizė
- Apkrovų parametrų nustatymas
- Vaizdo šablonai

Laikančiųjų konstrukcijų analitinis modelis
- Analitinio modelio išlyginimas
- Analitinio modelio projekcija
- Analitinio modelio redagavimas
- Analitinio modelio mazgai „Node“
- Ryšio išlaisvinimas elemento galuose
- Standieji ryšiai
- Standieji ryšiai tarp sienų

Apkrovos
- Apkrovos priskyrimas
- Apkrovos sudarymas pagal analitinį modelį
- Apkrovos priskyrimas nuožulniam elementui
- Apkrovos intensyvumas nuožulnioje projekcijoje
- Apkrovų simboliai
Kraštinės sąlygos
- Kraštinių sąlygų priskyrimas
- Kraštinių sąlygų būklės simboliai
Analitinio modelio patikrinimas
- Elementų atramų patikrinimas
- Analitinio modelio vientisumo patikrinimas

Dokumentacija
Išmatavimo linijų išdėstymas
- Išmatavimo linijų redagavimas
- Linijiniai matmenys (Linear)
- Matmens skaitinės reikšmės keitimas į tekstą
- Matmenų nuorodų linijos
- Matmens eilutės tipas
- Išmatavimo linijų apiforminimo stilius
- Elementų etiketės
- Aukščio žymėjimo etikečių išdėstymas plane
Specifikacijos sudarymas
- Specifikacijos įkėlimas į lapą
- Specifikacijos eksportavimas į Excel
Lapo sudarymas
- Logotipo įkėlimas
- Lapo kampinio štampo užpildymas
- Vaizdų išdėstymas lape
- Projekto eksportavimas į Design Review
- Pastabų sudarymas programoje Design Review
- Darbas su pastabomis programoje Revit

Nuotoliniai mokymai skirti susipažinti su konkrečios programinės įrangos galimybėmis ir išmokti dirbti su ja.

Neišeidami iš namų Jūs galėsite nuosekliai išklausyti profesionalų ir labai išsamų mokymo kursą. Į šį mokymo kursą įtrauktos visos temos, kurios yra dėstomos bazinio kurso metu Autorizuotame Mokymo Centre, o taip pat ir papildomos temos, kurios plačiai ir visapusiškai atskleidžia konkrečios programinės įrangos galimybes. Nuotolinio online mokymo suteikiamų žinių apimtis yra kelis kartus didesnė nei žinių, išdėstytų bazinio mokymo kurso metu.

1. Šie nuotoliniai online mokymai gali būti naudingi tiems konstruktoriams, kurie dėl vienos ar kitos priežasties negali atvykti į mūsų mokymo kursus Autorizuotame mokymo centre, tačiau norėtų išmokti dirbti su Autodesk Revit programine įranga.

2. Šie mokymai gali būti naudingi tiems specialistams, kurie anksčiau baigė mokymus ATC klasėje, tačiau norėtų atnaujinti arba žymiai išplėsti savo žinias.

3. Šie mokymai ypatingai gali būti naudingi statybinės specializacijos mokymo įstaigų dėstytojams ir studentams.

Užsirašyti į nuotolinius online mokymus galima el.paštu: kogra@kogra.lt arba tel. 8 672 40578

Sėkmingai atlikusiems visas užduotis ir teisingai išlaikiusiems testus, išduodamas tarptautinis kompanijos Autodesk sertifikatas.

Užsisakyti savarankiško mokymosi kursą galima el.paštu: kogra@kogra.lt

Mūsų klientų atsiliepimai:

Vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas
Labai kokybiška medžiaga. Informacija pateikiama sistemiškai ir prieinamu būdu. Aš rekomenduosiu šį kursą draugams.

Mindaugas T..., Bergenas, Norvegija

Architektūrinis projektavimas
Labai geras mokymo kursas. Lūkesčiai pilnai pasiteisino. Medžiaga pateikiama pilnai ir suprantamai. Aš daug išmokau, ačiū.
Giedrė M..., Londonas, D. Britanija

Laikančių konstrukcijų projektavimas
Informatyvu, suprantama ir konstruktyvu. Puikus mokymo kursas. Labai patiko informacija apie darbą su papildomais Revit moduliais. Ačiū.
Gintautas D..., Getenburgas, Švedija

Architektūrinis projektavimas
Labai ačiū. Visa informacija pateikta aiškiai ir suprantamai. O svarbiausia, dabar bet kada galiu rasti atsakymus į visus klausimus.
Jovita M..., Melburnas, Australija

Architektūrinis projektavimas
Labai išsamus kursas. Aš daug sužinojau, ačiū.
Simona K..., Kaunas, Lietuva

Vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas
Kursas yra labai įdomus ir aiškus. Informacija pateikta konkrečiais praktiniais pavyzdžiais, jais remiantis galima kurti savo projektą.
Steponas F..., Kelmė, Lietuva

Laikančių konstrukcijų projektavimas
Labai puikus kursas, padėjo suprasti Revit darbą ir funkcionalumą. Tikiuosi, tai bus man naudinga.
Vidas S..., Oslas, Norvegija

Architektūrinis projektavimas
Ačiū! Labai naudingi mokymai. Gavau labai daug naujos informacijos ir naujai pažvelgiau į darbą su Revit. Labai norėčiau analogiškų mokymų su kitomis programomis - Robot, 3D max.
Vaidotas J..., Vilnius, Lietuva

Architektūrinis projektavimas
1. Gavau atsakymus į tokius subtilius momentus, kuriuos jau seniai bandžiau išsiaiškinti.
2. Medžiaga pateikta suprantama ir aiškia forma.
3. Sužinojau naujų įdomių darbo būdų.
Vidas S..., Oslas, Norvegija

Architektūrinis projektavimas
Mokymo medžiagoje nuosekliai pateikta darbo eiga su programa, nuo paprastų pamokėlių iki sudėtingų pavyzdžių. Aš tiesiog žiūrėjau video pamokas ir praktiškai kartojau jas, ir taip per trumpą laiką įgijau pagrindinių įgūdžių darbui su programa Revit. Dabar galiu atlikti savo projektavimo užduotis.
Anželika G..., Klaipėda, Lietuva

Tam, kad galima būtų sėkmingai įsisavinti mokymo kurso medžiagą, kartu pateikiami visi mokymams būtini darbiniai failai, naudojamų šeimų bibliotekos, darbui reikalingi šablonai, o taip pat jų naudojimo instrukcijos. Visi šablonai, kurių pagrindu jūs kursite projektą, taip pat darbiniai failai ir šeimų bibliotekos turi atitikti programos versiją.

Nuotolinių online mokymų kaina sudaro 50% nuo pilno bazinio mokymo kurso Autorizuotame Mokymo Centre kainos.

Kursai atitinka tarptautinį standartą SCORM 1.2, SCORM 2004, AICC, xAPI (Tin Can) ir cmi5.

Nuotolinių online mokymų privalumai:
- Optimali kaina.
- Laiko ir pinigų taupymas kelionėms į ATC.
- Galimybė savarankiškai planuoti ir paskirstyti savo laiką.
- Galimybė mokytis bet kur - namuose, kelyje, kavinėje ar darbe.
- Dėstytojo pagalba ir patarimai.

Užsisakyti savarankiško mokymosi kursą galima el.paštu: kogra@kogra.lt